Návrat po prázdninách

linka

Vítáme Vás po prázdninách 🙂

Přihlášené děti na prázdninový provoz mohou chodit od 23.8., ostatní a nové děti od 1.9. 

Stále platí dodržovat základní protiepidemická opatření.

Děti nesmí mít žádné příznaky nemoci,  po příchodu si myjí ruce mýdlem a teplou vodou.

Testy mít nemusí, roušky nenosí, rodiče musí mít do školky respirátor a nesmí vstupovat do tříd.

V poledne budeme pouštět rodiče do školky až ve 12.20, prosím, nechoďte dřív. 

Věříme, že vše spolu s vámi zvládneme bez komplikací a že nový školní rok proběhne již bez přerušování.

Všichni rodiče obdrží informační leták 1.září. Klasická třídní schůzka letos nebude, pro zájemce především z řad nových rodičů a dětí se sejdeme v případě příznivého počasí v pondělí 6.9. od 16.00 na zahrádce u ohýnku, vezměte něco na opékání. 

Školička bude letos muset být ve dvou dnech (vede Jana Poskočilová) – máme 22 předškoláčků – na výběr budete mít středu a čtvrtek (začínáme 8. a 9.9), doufáme v rovnoměrné rozdělení dětí. Zájmové činnosti pro starší děti zůstávají – v pondělí Sýkorky (Judita Dražanová, od 13.9.) a v úterý Ježčata (povede nově Katka Fišerová od 14.9.). Vzhledem k omezené kapacitě a množství dětí nad pět let nebude letos možnost, aby někdo chodil oba dny. 

10. září začínáme s plaváním – pro děti od 4 let – vyplníte na nástěnce.