Poděkování Městu Příbram

linka

Děkujeme Městu Příbram za udělenou dotaci pro projekt „Ptáci za okny naší školky“.
V rámci projektu zakoupíme odbornou literaturu, CD s hlasy ptáků, vábničky na ptáky, krmítka a mnoho dalšího.
Hlavní činnosti projektu jsou určené primárně Ježčatům, nicméně mnohé aktivity a pozorování zasáhnou všechny děti ve školce.
Děkujeme!