Prázdninový provoz

linka

Schválený harmonogram střídání školek v Příbrami je v příloze.

 

ZÁLOHA NA STRAVNÉ PRO CIZÍ DĚTI PŘIHLÁŠENÉ OD 17.SRPNA  JE SPLATNÁ HNED RÁNO

V PONDĚLÍ A JE NA TÝDEN 140 KČ (DĚTI PO ODKLADU 145 KČ) .

 

Pokud potřebují rodiče našich dětí náhradní školku na prázdniny, vyžádají si u mě kopii evidenčního listu a stáhnou si z webu té konkrétní školky Žádost o přijetí na léto 2020, kterou musí vyplněnou a potvrzenou od dětského lékaře donést osobně do 29.5. na tu kterou školku, jinak nebude vaše dítě přijato.

A tak obdobně musí postupovat rodiče dítěte z jiné školky, které bude potřebovat být v týdnu od 17.8. v naší školce. Žádost o přijetí na léto do MŠ Rybička je v příloze, přijímáme je také jen do pátku 29.května.

žádost léto 2020 do MŠ Rybička od 17.8. 2020 – pro dítě z jiné školky

Oznameni usneseni RM_leto_2020