Co nabízíme

Cílem naší výchovy je příprava dítěte pro život v co nejpřirozenějších podmínkách. Při poznávání přírody a světa kolem nás využíváme výhodného umístění školky na okraji města, které umožňuje výuku přirozenou cestou během častých naučných vycházek a výletů. Využíváme vybavenou zahradu u MŠ, blízký park, jabloňový sad i les.

Podnikáme celodenní a polodenní výlety - jezdíme do ZOO, za zvířátky na statek, do Prahy, do Koněpruských jeskyní. Chodíme na exkurze k hasičům, na poštu, do vodárny, do lékárny, ke kadeřnici, někdy dokonce i k paní zubařce.

Každý rok jezdíme s dětmi od 4 let věku na týdenní pobyt v přírodě.

Na konci školního roku se loučíme s předškoláky na noční školce.

Rádi sportujeme:

- učíme se plavat,
- jezdíme na kolech,
- v zimě bobujeme,

zkoušíme lyžovat.

 

Učíme se mít rádi

přírodu,

 staráme se o hlodavce osmáky

 

10

a rybičky, v zimě připravujeme dobroty pro ptáčky, pečujeme o květiny, bylinkový záhonek a o naši zahrádku.

Navštěvujeme divadelní představení nebo si zveme divadelní soubory přímo k nám do školky.

LLL

ŽIVOTOSPRÁVA

Velmi dobře si uvědomujeme, jak významnou roli hraje v životě dítěte zdravá výživa, důraz na důležitost správného stravování a konzumace zdravých potravin.

Vaříme především z čerstvých surovin, dbáme na dodržování všech předepsaných norem. Snažíme se neustále hledat nové možnosti chutných a zdravých jídel.

Během stolování učíme děti samostatnosti – přinést a odnést si nádobí, komunikovat ohledně nabízených porcí. Budujeme jejich prosociální dovednosti při společném stolování. Přibližně od 4 let učíme děti jíst samostatně příborem.

Děti mají možnost si sami určit množství jídla, mohou si dle libosti přidávat. Není jim nucena ta část pokrmu, kterou rády nemají.

S dětmi rádi slavíme narozeniny. Vzhledem k tomu, že omezujeme konzumaci bonbónů, budete-li chtít něco dobrého přinést u příležitosti narozenin nebo svátku vašeho dítěte, uvítáme nejlépe doma upečený moučník nebo sušené ovoce.

Během dne je zajištěn pitný režim. Podporujeme zdravé životní návyky, proto mají děti k dispozici čistou vodu, kterou si mohou kdykoli sami či s dopomocí nalévat.

V případě, že dítě odchází domů po obědě, dostává místo odpoledního jídla náhradní svačinku (ovoce, zelenina, jogurt, přesnídávka apod.). Z hygienických důvodů bohužel není možné podávat po obědě svačinku s sebou ve stejné formě, v jaké bude odpoledne.

LLL

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Školička – příprava na školu hravou a nenásilnou formou. Rozvíjíme slovní zásobu, sluchové a zrakové vnímání, trénujeme pozornost, procvičujeme grafomotoriku s důrazem na správný úchop tužky.

Termín konání: každý čtvrtek 13:15 – 14:30

Pro děti, které následující školní rok zahájí školní docházku

Ježčata – přírodovědné činnosti probíhající zpravidla venku. Děti se učí poznávat a chápat přírodu s jejími zákonitostmi, osvojují si základy ekologického chování s ohledem na globální environmentální prostředí.

Termín konání: každé úterý 13:00 – 14:30

Pro děti od 5 let.

Včelky – výtvarné činnosti. Děti se seznamují s různými technikami a materiály a učí se je samostatně používat. Zdokonalují si jemnou i hrubou motoriku, smyslové vnímání, tvořivé a výtvarné schopnosti.

Termín konání: každé pondělí 13:00 – 14:30

Pro děti od 5 let.

Sportovky – Ve dvou skupinách (mladších a starších dětí) rozvíjíme sílu, obratnost a vytrvalost, prohlubujeme pohybové dovednosti. S ohledem na věk dětí si osvojujeme základy míčových her a gymnastiky.

Termín konání: středa 8:30 – 9:15

Pro všechny děti.

Ranní trénink předškoláka – každodenní ranní individuální práce s dětmi, které další školní rok zahájí školní docházku. Úkoly jsou zadávány „přesně na míru“ na základě provedené diagnostiky dítěte a s ohledem na jeho aktuální stav (pozornost, nálada, zdravotní stav apod.)