Změny v lednu

linka
  • Plný provoz začne v úterý 3. ledna, kdo nutně potřebuje, může přijít i 2.ledna, bude omezený provoz bez kroužku. 
  • Paní učitelka Kateřina Fišerová na vlastní žádost (stěhování) u nás skončila v prosinci po necelých čtyřech letech
  • Ve třídě Oveček bude v lednu vypomáhat naše školní asistentka Ludmila Míková, od února budeme mít novou učitelku
  • Úterní kroužek Ježčata povede od ledna Jana Hlinomazová
  • Ve třídě Oveček přivítáme dvě nově tříleté holčičky, které byly přijaty při zápisu v květnu s pozdějším nástupem do MŠ
  • Vzhledem k cenám potravin a protože bychom rádi zachovali pestrost jídelníčku a splnili spotřební koš, jsme nuceni zvednout cenu celodenní stravy o 3 Kč. (V roce 2022 mají příbramské školky cenu za denní stravování až 50 Kč, my jsme měli nejnižší cenu 33 Kč.)
  • V lednu obě třídy navštíví knihovnu (20.+27.), kde pro nás připraví program a 13. února půjdeme do příbramského divadla na Makovou panenku.
  • Prosím rodiče tří dětí, které nastoupily později v roce 2022, aby zaplatili poměrnou část příspěvku SRPŠ 1000 Kč na účet SRPŠ, rodiče těch, co nastoupí v lednu 800 Kč. Děkujeme, z toho se platí především výlety, vstupenky na kulturní akce a dárečky dětem (vánoce, narozeniny a odchod do ZŠ)
  • Zřizovatel již také schválil prázdninový provoz MŠ v Příbrami, na nás tentokrát vyšel první týden v červenci do 7.7.  a termín zápisu nových dětí do naší MŠ a to dne 2. května 2023, podrobnosti později.