Znovuotevření MŠ Rybička

linka

Rádi sdělujeme všem rodičům, že znovuotevření školky je tu.

Od pondělí 18.5. bude jedna třída pro přihlášené, od 25.5. pojedeme jako obvykle na dvě třídy, pondělní a úterní kroužky odpadají. Provozní doba je běžná – tj. 6.30 – 16.30

Školka v přírodě se pro malý zájem letos nekoná. 

Nezapomeňte si raději už nyní vytisknout a podepsat Čestné prohlášení a seznámení, bez něhož nemůžeme Vaše dítě do školky vpustit. 

V šatně Oveček a v obou halách se nesmí potkat více než dvě rodiny, v malé předsíňce na zouvání bot Rybiček smí být jen jedna rodina. Při čekání venku i uvnitř udržujte prosím stanovený odstup 2 m. V poledne budeme pouštět do budovy až ve 12.30 a jen pokud už bude Vaše dítě připravené. Rodiče vstupují pouze v roušce a po příchodu do školky svému dítěti dopomohou důkladně (podle pokynů ministerstva 20 – 30 sekund) umýt ruce mýdlem.

Děti si z hygienických důvodů do odvolání nesmí nosit z domova své hračky a knížky a to ani  první pondělí v měsíci.

Po konzultaci s Vámi jsme zaslali vyžadovaný jmenný seznam na Městský úřad, pokud byste si nebyli jisti, na kterém termínu nástupu vašeho dítěte jsme se shodli, přikládám tabulku k nahlédnutí. 

Pro omlouvání nepřítomnosti dětí použijte prosím opět SMS na obvyklý telefon 773830683. Případné dotazy a konzultace můžete se mnou na tel 773830682.

Děkuji. Lydie Fiřtová

Jmenný seznam dětí opravený – nástup po znovuotevření školky

Čestné prohlášení a seznámení