Náš tým

reditelka

Lydie Fiřtová

ředitelka školy

Po gymnáziu jsem při práci absolvovala studium předškolní pedagogiky na pedagogické škole v Praze. Mám dlouholeté zkušenosti z velkých i malých MŠ. Po změně režimu v roce 1989 jsem úspěšně usilovala o založení alternativní MŠ s křesťanskou výcho- vou v Příbrami, kde jsem od jejího vzniku v roce 1991 ředitelkou. V MŠ Rybička zodpovídám mj. za strategické, personální, právní a finanční řízení organizace, dále správu budovy, bezpečnost, organizaci akcí pro děti a plnění školního vzdělávacího plánu. Absolvovala jsem řadu školení pro vedoucí pracovníky, dále logopedický kurz, hudební kurz (hraji na několik nástrojů), první pomoc pro učitele. V poslední době se zabývám specifiky práce s dvouletými dětmi, dále jsem absolvovala dlouhodobý kurz Sociální a finanční gramotnosti v MŠ a Kompe- tence při podezření na syndrom CAN. Od r.2001 jsem jako pěstounka vycho- vala tři děti vedle dvou vlastních dcer.

ucitelka_2

Ing. Jana Poskočilová

třídní učitelka, zástupkyně ředitelky

Práce s dětmi mě provází zhruba už od mých patnácti let. Dlouhodobě se věnuji práci s předškolními dětmi v dětských křesťanských klubech, vedla jsem dětský loutkoherecký kroužek, tři roky jsem pracovala v příbramském mateřském centru a od roku 2014 pracuji jako učitelka v Mateřské škole Rybička. Kromě práce třídní učitelky se věnuji speciální přípravě na školu našich předškoláčků. K dětem se snažím přistupovat podle biblického vzoru, tedy milovat je a zároveň pro ně být autoritou v tom nejlepším smyslu slova. Původní ekonomické vzdělání jsem si rozšířila o kvalifikaci předškolního pedagoga na SPGŠ v Čelákovicích. Pravidelně navštěvuji kurzy a školení určené pedagogům v předškolním vzdělávání, absolvovala jsem kurz pro logopedické asistenty a seminář o školní zralosti. Ve školce pracuji také jako zástupce ředitelky. Jsem vdaná a mám tři syny.

ucitelka_1

Ing. Kateřina Lobodášová

třídní učitelka

Po ukončení studia na VŠ (Zemědělská) jsem odjela jako au-pair do Hamburku. Pro rodiny emigrantů jsem dala základy vzniku české školky v Hamburku.V roce 2011 jsem absolvovala vzdělávací kurz pro lesní mateřské školy, poté čtyři roky v Příbrami provozovala lesní mateřskou školku Kopretina. Absolvovala jsem kurz první pomoci, zúčastnila jsem se Montessori kurzu - praktický život pro děti 2 - 4 roky a rozvoj samostatnosti dítěte 0 - 3 roky. Jsem absolventkou Střední pedagogické školy v Berouně. Mým koníčkem je vyrábění pomůcek pro vzdělávání a hru dětí, ráda čtu a toulám se v přírodě. V roce 2016 jsem absolvovala kurz chůvy a v listopadu 2016 jsem nastoupila do MŠ Rybička nejprve jako chůva a po dokončení pedagogického vzdělání jsem ve škole třídní učitelkou ve třídě Rybiček. Mimo to zde vedu přírodovědnou zájmovou činnost Ježčata.  Mám dvě školní děti.

  • paní učitelka Kateřina Fišerová: pomáhá především ve třídě Oveček, nicméně v případě potřeby je k dispozici oběma třídám. Součástí našeho týmu bude minimálně do konce školního roku 2020/21.

 

  • paní učitelka Bc. Judita Dražanová: ve školním roce 2020/21 vede hudební kroužek. Dříve v MŠ Rybička pracovala jako třídní učitelka, nyní je s dětmi na rodičovské dovolené. Hraje na několik hudebních nástrojů.

 

  • chůva Ludmila Míková

 

  • školnice Etel Vytlačilová

 

  • kuchařka Gabriela Kolofová

 

  • vedoucí stravovny a účetní Jaroslava Panáková