Náš tým

reditelka

Lydie Fiřtová

ředitelka školy

Po gymnáziu jsem při práci absolvovala studium předškolní pedagogiky na pedagogické škole v Praze. Mám dlouholeté zkušenosti z velkých i malých MŠ. Po změně režimu v roce 1989 jsem úspěšně usilovala o založení alternativní mateřské školy s křesťanskou výchovou v Příbrami, kde jsem od jejího vzniku v roce 1991 ředitelkou.

V Mateřské škole Rybička zodpovídám mj. za strategické, personální, právní a finanční řízení organizace, dále správu budovy, bezpečnost, organizaci akcí pro děti a plnění školního vzdělávacího plánu. Absolvovala jsem řadu školení pro vedoucí pracovníky, dále logopedický kurz, hudební kurz (hraji na několik nástrojů), první pomoc pro učitele. V poslední době se zabývám specifiky práce s dvouletými dětmi, dále jsem absolvovala dlouhodobý kurz Sociální a finanční gramotnosti v MŠ a Kompetence při podezření na syndrom CAN. Od roku 2001 jsem jako pěstounka vychovávala tři děti vedle dvou vlastních dcer.

ucitelka_2

Ing. Jana Poskočilová

třídní učitelka

práce s dětmi mě provází zhruba už od mých patnácti let. Dlouhodobě se věnuji práci s předškolními dětmi v dětských křesťanských klubech, vedla jsem dětský loutkoherecký kroužek, tři roky jsem pracovala v příbramském mateřském centru a od roku 2014 pracuji jako učitelka v Mateřské škole Rybička. Kromě práce třídní učitelky se věnuji speciální přípravě na školu našich předškoláčků. K dětem se snažím přistupovat podle biblického vzoru, tedy milovat je a zároveň pro ně být autoritou v tom nejlepším smyslu slova. Původní ekonomické vzdělání jsem si rozšířila o kvalifikaci předškolního pedagoga na SPGŠ v Čelákovicích. Pravidelně navštěvuji kurzy a školení určené pedagogům v předškolním vzdělávání, absolvovala jsem kurz pro logopedické asistenty a seminář o školní zralosti. Jsem vdaná a mám tři syny.

ucitelka_3

Edita Dubnická, DiS

třídní učitelka

Po studiu na gymnáziu jsem několik let strávila v zahraničí, kde jsem pracovala jako chůva dětí předškolního věku. Pro práci pedagoga jsem se rozhodla na základě této zkušenosti. Během studia pedagogiky na vyšší odborné škole pedagogické jsem měla možnost navštívit několik mateřských škol a seznámit se jak s tradičními, tak alternativními směry předškolního vzdělávání. Práce s dětmi mne naplňuje a baví. V rámci profesního rozvoje jsem absolvovala kurzy: logopedická péče, komunikace s dětmi a kurz se zaměřením na ochranu životního prostředí. Hraji na kytaru, flétnu a klávesy. Můj pedagogický vzor je Jan Ámos Komenský a jeho motto: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

ucitelka_1

Ing. Kateřina Lobodášová

paní učitelka

Po ukončení studia na VŠ jsem odjela jako au-pair do Hamburku. Pro rodiny emigrantů jsem dala základy vzniku české školky v Hamburku.V roce 2011 jsem absolvovala vzdělávací kurz pro lesní mateřské školy, poté čtyři roky v Příbrami provozovala lesní mateřskou školku Kopretina. Absolvovala jsem kurz první pomoci, zúčastnila jsem se Montessori kurzu - praktický život pro děti 2 - 4 roky a rozvoj samostatnosti dítěte 0 - 3 roky. Mým koníčkem je vyrábění pomůcek pro vzdělávání a hru dětí, ráda čtu a toulám se v přírodě. V roce 2016 jsem absolvovala kurz chůvy a v listopadu 2016 jsem nastoupila do MŠ Rybička. Nyní vedu výtvarnou a přírodovědnou zájmovou činnost a jsem ve škole pomocným pedagogem. V současné době si doplňuji vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky na Střední pedagogické škole v Berouně. Mám dvě školní děti.

  • chůva Ludmila Míková

 

  • školnice Ludmila Prokešová

 

  • kuchařka Gabriela Holečková

 

  • vedoucí stravovny a účetní Jaroslava Panáková