Provoz

PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ REŽIM DNE V MŠ RYBIČKA

6.45 – 8.45     Spontánní i navozené hry ve třídě a herně

8.45 – 9.00     Úklid hraček, ranní kruh, příp. pohybová chvilka

9.00 - 9.20      Přesnídávka

9.20 - 9.45      Řízená výchovná činnost – náplň dne k tématu týdne a biblická chvilka (někdy už v ranním bloku, někdy při pobytu venku)

9.45 - 11.45    Pobyt venku

12.00 - 12.30  Oběd a příprava na spánek

12.30 - 14.30  Čtení před usnutím, spánek a odpočinek, zájmové činnosti

14.30 – 15.15  Vstávání, hygiena, svačina

15.15 – 16.30  Zájmové činnosti k tématu týdne nebo spontánní aktivity dle volby dětí, námětové, konstruktivní aj. hry nebo

hry na zahrádce až do postupného rozchodu dětí

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Vážíme si názoru a spolupráce rodičů, proto vám nabízíme konzultační hodiny s jednotlivými učitelkami nebo s paní ředitelkou.

Pro zajištění dostatku času a klidu doporučujeme domluvit si konzultaci předem dle následujícího plánu:

  • Učitelky: podle jejich směny po poledni nebo odpoledne v 16.30
  • Ředitelka: pondělí a středa 13:00 - 14:30, nebo dle domluvy

Rádi vás budeme informovat o vašich dětech, jejich schopnostech, možnostech a zájmech.

Seznámíme vás s výsledky jejich práce, s třídními vzdělávacími plány.

Budeme s vámi rádi spolupracovat při získávání sponzorů pro školku.