Náš tým

reditelka

Lydie Fiřtová

učitelka, zástupkyně ředitelky

Po studiu gymnázia jsem absolvovala při práci studium předškolní pedagogiky na pedagogické škole v Praze. Mám dlouholeté zkušenosti z velkých i malých MŠ. Po změně režimu v listopadu 1989 jsem úspěšně usilovala o založení alternativní mateřské školy s křesťanskou výchovou v Příbrami, kde jsem byla od jejího vzniku v roce 1991 do ledna 2024 ředitelkou. Absolvovala jsem řadu školení pro vedoucí pracovníky, dále roční logopedický kurz, hudební kurzy, první pomoc u dětí pro učitele. V poslední době se zabývám specifiky práce s dvouletými dětmi, dále jsem absolvovala dlouhodobý kurz Sociální a finanční gramotnosti v MŠ, Kompetence při podezření na syndrom CAN, dále Čtenářskou pregramotnost a Matematickou pregramotnost.  Od r. 2001 jsem jako pěstounka vychovala tři děti vedle dvou vlastních dcer.

ucitelka_2

Ing. Jana Poskočilová

ředitelka školy

Práce s dětmi mě provází zhruba už od mých patnácti let. Dlouhodobě se věnuji práci s předškolními dětmi v dětských křesťanských klubech, vedla jsem dětský loutkoherecký kroužek, tři roky jsem pracovala v příbramském mateřském centru a od roku 2014 pracuji jako učitelka v Mateřské škole Rybička. Kromě práce třídní učitelky se věnuji speciální přípravě na školu našich předškoláčků. K dětem se snažím přistupovat podle biblického vzoru, tedy milovat je a zároveň pro ně být autoritou v tom nejlepším smyslu slova. Původní ekonomické vzdělání jsem si rozšířila o kvalifikaci předškolního pedagoga na Střední pedagogické škole v Čelákovicích. Pravidelně navštěvuji kurzy a školení určené pedagogům v předškolním vzdělávání, absolvovala jsem kurz pro logopedické asistenty a seminář o školní zralosti. Jsem vdaná a mám tři syny.

Janča_H_fotka_ořez

Jana Hlinomazová

třídní učitelka

Již během studia na zahradnické škole (obor aranžérství) jsem se účastnila pobytových táborů jako praktikantka a během školního roku jsem pomáhala dívce s poruchou učení. Při mateřské dovolené jsem působila v centru Sokolík pro rozvoj psychomotoriky dětí od 6 měsíců do 3 let, kde jsem se věnovala maňáskovému divadlu. Absolvovala jsem kurz Cvičitelka dětí s rodiči. Léta jsem se svými dětmi navštěvovala pobytový tábor pro děti od 3 do 7 let a podílela se na přípravách a organizaci dětského dne Sokola Příbram. Při zaměstnání jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Mám pracovní zkušenosti na pozici asistent pedagoga na ZŠ. K dětem přistupuji s láskou, pochopením a úctou. Mám ráda výtvarné a pracovní činnosti, jezdím na kole a lyžuji. Jsem vdaná a mám dvě dcery. Od září 2023 vedu ve školce mj. i výtvarné a sportovní zájmové činnosti.

  • paní učitelka Bc. Judita Dražanová: ve školním roce 2023/24 tři dny pracuje jako učitelka s dětmi ve třídě Oveček a vede hudební zájmové činnosti - Sýkorky. Hraje na několik hudebních nástrojů

 

  • paní učitelka Iva Malecká: ve školním roce 2023/24 pracuje s dětmi ve třídě Oveček, uplatňuje své zkušenosti z dětských táborů.

 

  • školní asistent a asistent pedagoga Ludmila Míková -  pracuje se všemi dětmi třídy Rybiček a pečuje o integrované dítě s kombinovanou vadou. Od září 2023 vede odpolední zájmové činnosti o přírodě - Ježčata

 

  • školnice Etel Vytlačilová

 

  • kuchařka Gabriela Kolofová

 

  • vedoucí stravovny Jaroslava Panáková