Náš tým

reditelka

Lydie Fiřtová

ředitelka školy

Po gymnáziu jsem absolvovala při práci studium předškolní pedagogiky na pedagogické škole v Praze. Mám dlouholeté zkušenosti z velkých i malých MŠ. Po změně režimu v roce 1989 jsem úspěšně usilovala o založení alternativní mateřskou školu s křesťanskou výchovou v Příbrami, kde jsem od jejího vzniku v roce 1991 ředitelkou. V MŠ Rybička zodpovídám mj. za strategické, personální, právní a finanční řízení organizace, dále správu budovy, bezpečnost, organizaci akcí pro děti a plnění školního vzdělávacího plánu. Absolvovala jsem řadu školení pro vedoucí pracovníky, dále logopedický kurz, hudební kurz, první pomoc pro učitele. V poslední době se zabývám specifiky práce s dvouletými dětmi, dále jsem absolvovala dlouhodobý kurz Sociální a finanční gramotnosti v MŠ a Kompetence při podezření na syndrom CAN. Od r.2001 jsem jako pěstounka vychovala tři děti vedle dvou vlastních dcer.

ucitelka_2

Ing. Jana Poskočilová

třídní učitelka, zástupkyně ředitelky

Práce s dětmi mě provází zhruba už od mých patnácti let. Dlouhodobě se věnuji práci s předškolními dětmi v dětských křesťanských klubech, vedla jsem dětský loutkoherecký kroužek, tři roky jsem pracovala v příbramském mateřském centru a od roku 2014 pracuji jako učitelka v Mateřské škole Rybička. Kromě práce třídní učitelky se věnuji speciální přípravě na školu našich předškoláčků. K dětem se snažím přistupovat podle biblického vzoru, tedy milovat je a zároveň pro ně být autoritou v tom nejlepším smyslu slova. Původní ekonomické vzdělání jsem si rozšířila o kvalifikaci předškolního pedagoga na Střední pedagogické škole v Čelákovicích. Pravidelně navštěvuji kurzy a školení určené pedagogům v předškolním vzdělávání, absolvovala jsem kurz pro logopedické asistenty a seminář o školní zralosti. Ve školce pracuji také jako zástupce ředitelky. Jsem vdaná a mám tři syny.

Janča_H_fotka_ořez

Jana Hlinomazová

třídní učitelka

Již během studia na střední zahrad- nické škole (obor aranžérství) jsem se účastnila pobytových táborů jako praktikantka a během školního roku jsem pomáhala dívce s poruchou učení. Při mateřské dovolené jsem působila v centru Sokolík pro rozvoj psychomotoriky dětí od 6 měsíců do 3 let, kde jsem se věnovala maňás- kovému divadelnímu představení. Absolvovala jsem kurz Cvičitelka dětí s rodiči. Léta jsem se svými dětmi navštěvovala pobytový tábor pro děti od 3 do 7 let. Každý rok se podílím na přípravách a organizaci dětského dne Sokola Příbram. Při zaměstnání jsem dálkově vystudovala Střední pedago- gickou školu. Mám pracovní zkušenosti na pozici asistent pedagoga na ZŠ. K dětem přistupuji s láskou, úctou a pochopením. Mám ráda výtvarné a pracovní činnosti, jezdím na kole a lyžuji. Jsem vdaná a mám dvě dcery.

  • paní učitelka Bc. Judita Dražanová: ve školním roce 2022/23 vede hudební zájmové činnosti - Sýkorky a dva dny pracuje jako učitelka s dětmi ve třídě Rybiček. Hraje na několik hudebních nástrojů

 

  • paní učitelka Ing. Jana Hyklová: ve školním roce 2023/24 pracuje s dětmi ve třídě Oveček, zaměřuje se mimo jiné na sportovní hry dětí, má praxi ze Sokola

 

  • školní asistent a učitelka Ludmila Míková - převážně ve třídě Rybiček

 

  • školnice Etel Vytlačilová

 

  • kuchařka Gabriela Kolofová

 

  • vedoucí stravovny Jaroslava Panáková