Dotace, poděkování

Pro zlepšování podmínek vzdělávání se snažíme získávat dotace z vyhlašovaných grantových řízení.

Pro období 2023 - 2024 jsme získali dotaci z projektu :  Šablony pro MŠ OP JAK I

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004175

Název projektu: MŠ RYBIČKA 23

Cílem projektu je posílení našeho týmu o školního asistenta a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Další informace zde

Pro období 2021 - 2022 jsme získali dotaci  z Evropských fondů - tzv. Šablony III

Dotace je určena především na částečný úvazek chůvy respektive školního asistenta a uskutečnění projektového dne.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0018990

Název projektu: MŠ Rybička 21

__________________________________________________________________________________________

Z dotačního programu odboru životního prostředí města Příbram jsme v roce 2022 získali dotaci na péči o naše školková zvířátka (křečci, rybičky).

Městský úřad Příbram nám pro rok 2019 poskytl dotaci na projekt "Ptáci za okny naší školky" pro přírodovědný kroužek Ježčata. V rámci projektu jsme zakoupili odborné publikace a CD, nová krmítka, vábničky na ptáky atd.


Pro přírodovědný kroužek Ježčata jsme získali v roce 2018 grant od Městského úřadu Příbram (budky, dalekohled, mikroskop)


Dotace v roce 2017 z Ministerstva školství byla použita na opravu branky, plotu a nátěry. (Rozhodnutí z 18.10.2017)


Pro období 2018 - 2020 jsme získali dotaci  z Evropských fondů - tzv. Šablony II

Dotace je určena především na částečný úvazek chůvy a na další vzdělávání pedagogických pracovníků například v oboru předčtenářské gramotnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010990

Název projektu: MŠ Rybička 18

další informace zde


Pro roky 2016/2018 jsme získali dotaci z Evropských fondů - tzv. Šablony

- předně na poloviční úvazek chůvy, dále na besedy s rodiči a další vzdělávání učitelek (např. v logopedii)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002729

Název projektu: MŠ Rybička 22

další informace v příloze zde


Pro rok 2008 jsme získali následující dotace:

Z rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008, vyhlášeného MŠMT, jsme na projekt "Učíme se v zahradě" získali částku 21.900,-Kč.

Město Příbram poskytlo v oblasti výchovy a vzdělání dotaci na výše uvedený projekt "Učíme se v zahradě" částku 10.000,-Kč.

V rámci tohoto projektu byl vybudován bylinkový a zeleninový záhon, hmatový chodník a dva kompostéry.

Pro rok 2009 jsme získali následující dotaci:

Město Příbram poskytlo v oblasti výchovy a vzdělání na projekt

Nejsme na světě sami dotaci 5000,-

S kým dále spolupracujeme:

Předně s rodiči - moc děkujeme za pomoc při exkurzích, brigádách, společných akcích, za sponzorské dary.

A dále:

Městská policie Příbram - besedy se strážníky
Hasiči Příbram
Veolia a.s. - úpravna vody Na Hvězdičce
Oční optika Antonín
Březohorská pekárna
Mlýn R.Dubský a syn, Bohutín
Hornické muzeum Příbram
Základní škola Pod Svatou Horou
Základní škola Jiráskovy sady
Základní umělecká škola
Knihovna Jana Drdy, Příbram
Lékárna Oblastní nemocnice PříbramEkofarma Orlov
Ekocentrum Votice
ČD a.s., železniční stanice Příbram, Březnice
a další