Zápis do MŠ

..........................................................................................................................................................................................................................................

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PŘIPOMÍNÁM RODIČŮM PŘIJATÝCH I NEPŘIJATÝCH DĚTÍ, ŽE VE ČTVRTEK 25.5. OD 14.30 DO 16.30 SE VE ŠKOLCE BUDOU VYPLŇOVAT DOKUMENTY, RESPEKTIVE PODEPISOVAT ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI. 

žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem jsem přijala v úterý 2.května 2023.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jsme rádi, že již můžeme zveřejnit, že pro příští školní rok byly do MŠ Rybička přijaty děti s přidělenými registračními čísly:

301,  302,  305,  309,  311,  313,  315

a na poslední místo bylo přijato dítě 308.

 

Do jiné  MŠ byly přijaty děti s přidělenými čísly:

303, 304, 307, 310, 314

Nebyly přijaty děti s registračními čísly:

306, 312, 316

Lydie Fiřtová, ředitelka, 4.května 2023

 

 

INFO A KRITERIA ZÁPISU 2023

Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout z této stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2023/2024 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 3.-7.7.2023 V MŠ RYBIČKA PRO DĚTI Z JINÝCH PŘÍBRAMSKÝCH MŠ

Po 15. květnu bude ve školce k vyzvednutí žádost o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Rybička, vyplněné a potvrzené lékařem zaneste spolu s kopií Evidenčního listu z domovské školky v týdnu od 22. do 26.května do MŠ Rybička. Tím jste byli přijati pro prázdninový provoz, pokud vám do týdne nezavolám v případě obsazené školky - nepředpokládám.

DLE POKYNU Z MĚSTA JE NUTNÉ VYZVEDNOUT PŘIHLÁŠKU OSOBNĚ, PROTO NENÍ NA TOMTO WEBU KE STAŽENÍ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Lydie Fiřtová, ředitelka