Zápis do MŠ

.........................................................................................................................................................................................................................................

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhne

2. 5. 2024 od 10:00 do 16:00

Žádost o přijetí dítěte k př vzd RYBIČKA 2024

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO A KRITERIA ZÁPISU 2024

K zápisu zákonný zástupce doloží:

  • žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte,
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče.

Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout z této stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2024/2025 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Pokud počet žádostí o přijetí převýší volnou kapacitu školy, rozhodne ředitelka školy na základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon o přijetí dítěte na základě těchto kritérií:

  1. Děti ze spádové oblasti (Příbram I – Příbram IX, Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice), od nejstaršího po nejmladší (tj. dítě, které do 31. 8. 2024 dosáhne nejméně tří let věku). V případě cizinců lze trvalý pobyt doložit např. nájemní smlouvou.
  2. Děti s trvalým bydlištěm mimo Příbram, od nejstaršího po nejmladší (tj. dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 nejméně tří let věku).

Děti mladší tří let mohou být přijaty po domluvě v případě volné kapacity školy.