Zápis do MŠ

.........................................................................................................................................................................................................................................

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

termín přijímání žádostí potvrzených dětským lékařem: čtvrtek 2.5.2024 10.00 - 16.00

Žádost o přijetí dítěte k př vzd RYBIČKA 2024

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO A KRITERIA ZÁPISU 2024

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout z této stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2024/2025 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 8.-12.7.2024 V MŠ RYBIČKA I PRO DĚTI Z JINÝCH PŘÍBRAMSKÝCH MŠ