Třídy

Obě třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené, což umožňuje vytváření spontánních skupin kamarádů a sourozenců, přirozené

posilování sociálních a komunikačních dovedností dětí.

Kapacita tříd do 20 dětí přispívá k vytvoření rodinné atmosféry a individuálního přístupu k jednotlivým dětem.

Děti oslovují paní učitelky křestním jménem, to napomáhá rozvíjení přátelského vztahu plného důvěry a pochopení.

Každá třída má svou vlastní hernu, třídu, šatnu a umývárnu s WC, společně využíváme ložnici s pevnými lůžky a tělocvičnu.

TŘÍDA OVEČEK

  • 20 dětí - třídní paní učitelka Judita Dražanová

 

TŘÍDA RYBIČEK

  • 19 dětí - třídní paní učitelka Jana Hlinomazová

 

Společné prostory