Poděkování

Pro zlepšování podmínek vzdělávání se snažíme získávat dotace z vyhlašovaných grantových řízení.

 

Pro přírodovědný kroužek Ježčata jsme získali v roce 2018 grant od Městského úřadu Příbram (budky, dalekohled, mikroskop)

 

Dotace v roce 2017 z Ministerstva školství byla použita na opravu branky, plotu a nátěry. (Rozhodnutí z 18.10.2017)

 

Pro roky 2016/2018 jsme získali dotaci z Evropských fondů - tzv. Šablony

- předně na poloviční úvazek chůvy, dále na besedy s rodiči a další vzdělávání učitelek (např. v logopedii)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002729

Název projektu: MŠ Rybička 22

další informace v příloze zde

 

Pro rok 2008 jsme získali následující dotace:

Z rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008, vyhlášeného MŠMT, jsme na projekt "Učíme se v zahradě" získali částku 21.900,-Kč.

Město Příbram poskytlo v oblasti výchovy a vzdělání dotaci na výše uvedený projekt "Učíme se v zahradě" částku 10.000,-Kč.

V rámci tohoto projektu byl vybudován bylinkový a zeleninový záhon, hmatový chodník a dva kompostéry.

Pro rok 2009 jsme získali následující dotaci:

Město Příbram poskytlo v oblasti výchovy a vzdělání na projekt

Nejsme na světě sami dotaci 5000,-

S kým dále spolupracujeme:

Předně s rodiči - moc děkujeme za pomoc při exkurzích, brigádách, společných akcích, za sponzorské dary.

A dále:

Městská policie Příbram - besedy se strážníky
Hasiči Příbram
Veolia a.s. - úpravna vody Na Hvězdičce
Zahradnictví Petúnia
Pekařství ZONA, Pražská ulice
Mlýn R.Dubský a syn, Bohutín
Hornické muzeum Příbram
Základní škola Pod Svatou Horou
Základní škola Jiráskovy sady
Základní umělecká škola
Knihovna Jana Drdy, Příbram
MUDr. Vithová - zubní ordinace
Ekofarma Orlov
Ekocentrum Votice
ČD a.s., železniční stanice Příbram, Březnice
a další