Zápis do MŠ

POZOR, ZMĚNA! viz níže

ZÁPIS PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem budeme přijímat v úterý 5.května 2020 od 10.00 do 16.00 .

VZHLEDEM K EPIDEMII JE PRO TENTO ROK ZMĚNA. ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 2. 5. 2020 do 15. 5. 2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A POTVRZENÍ LÉKAŘE LZE NAHRADIT KOPIÍ OČKOVACÍHO PRŮKAZU A ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM RODIČE. (Z POVINNÝCH OČKOVÁNÍ SE JEDNÁ NEJČASTĚJI O 3 DÁVKY HEXAVAKCÍNY A PRVNÍ DÁVKU PRIORIXU).

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou,
4. osobní podání v úterý 5.května od 10.00 do 16.00 (bez dítěte)

POKUD NEPŘIJDETE OSOBNĚ DNE 5.5., POŠLETE KROMĚ ŽÁDOSTI I OKOPÍROVANÝ RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ (DÍTĚTE NEBO SVŮJ) KVŮLI OVĚŘENÍ TRVALÉ ADRESY.

 

INFORMACE UPŘESNÍME NEJPOZDĚJI DVA TÝDNY PŘED ZÁPISEM.

ODHAD VOLNÝCH MÍST PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK: 9

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST: 0

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÉHO MÍSTA ZAPISUJEME DĚTI OD 3 (VÝJIMEČNĚ OD 2) LET I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

 

(Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

- letos změna, toto neplatí

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna 2020 - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu. )

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2020/2021 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Čestné prohlášení o očkování

Žádost o přijetí

2020 zápis - info a kritéria