Zápis do MŠ

Prázdninový provoz v MŠ Rybička je od 17.8. do 21.8.2020.

Žádost o přijetí na léto pro dítě z jiné školky je v příloze.

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem jsme přijímali v úterý 5.května 2020 od 10.00 do 16.00 .

Od 2.5. do 15.5.   proběhl zápis nových dětí pro příští školní rok (podání žádosti).

Po vyhodnocení kriterií jsou tyto výsledky:

Přijaty byly děti s evidenčními čísly:

002, 003, 004, 006, 007, 015, 016

Na jinou MŠ byly přijaty děti s evidenčními čísly:

005, 010, 011, 014, 018, 019, 020

Nebyly přijaty děti s evidenčními čísly:

 001, 008, 009, 012, 013, 017 

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST: 0

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÉHO MÍSTA ZAPISUJEME DĚTI OD 3 (VÝJIMEČNĚ OD 2) LET I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2020/2021 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Žádost o přijetí

2020 zápis - info a kritéria

žádost léto 2020