Zápis do MŠ

Dne 2.5.  proběhl zápis nových dětí pro příští školní rok (podání žádosti). Po vyhodnocení kriterií jsou tyto výsledky:

Přijaty byly děti s ev. čísly: 901, 902, 904, 905, 906, 907, 910, 914

Nebyly přijaty děti s evidenčními čísly: 903, 908, 909, 911, 915

Děti s evidenčními čísly 912, 913 budou přijaty po doplnění potvrzení lékaře o povinném očkování.

v Příbrami dne 2.5.2019 Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

 

 

 

ZÁPIS PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - ČTVRTEK 2.KVĚTNA 2019 OD 10.00 DO 16.00

ODHAD VOLNÝCH MÍST PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK: 10

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST: 0

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÉHO MÍSTA ZAPISUJEME DĚTI OD 3 (VÝJIMEČNĚ OD 2) LET I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout ještě před zápisem v MŠ nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu.

Důležitá změna:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2019/2020 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Žádost o přijetí

ZÁPIS 2019 - informace a kritéria

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V NAŠÍ MŠ týden od 5.8. - žádost léto 2019