Zápis do MŠ

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST V ZÁŘÍ 2022 - 0

............................................................................................................................................................................

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem se přijímaly ve čtvrtek 5.května 2022  odhad volných míst 18

Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2022/2023 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Zápis 2022 - info a kritéria

K zápisu do MŠ dne 5.5. nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2.6. 2022.

Žádost o přijetí dítěte k př vzd RYBIČKA

zápis UKRAJINA

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022 V MŠ RYBIČKA PRO DĚTI Z JINÝCH PŘÍBRAMSKÝCH MŠ

Po 15. květnu bude na webu ke stažení nebo ve školce k vyzvednutí žádost o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Rybička, vyplněné a potvrzené lékařem zaneste v týdnu od 23. do 27.května do MŠ Rybička. Tím jste byli přijati pro prázdninový provoz, pokud vám do týdne nezavolám v případě obsazené školky - nepředpokládám.

Lydie Fiřtová, ředitelka

žádost léto 2022