Zápis do MŠ

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem budu přijímat  ve čtvrtek 13.května 2021 od 10.00 do 16.00 .

VZHLEDEM KE ZLEPŠENÉ SITUACI UPŘEDNOSTŇUJI PŘÍTOMNOST RODIČE S DÍTĚTEM V DEN ZÁPISU. POKUD BY S TÍM MĚL NĚKDO PROBLÉM A NECHTĚL SE OSOBNĚ DOSTAVIT, PROSÍM DOMLUVTE SE SE MNOU NA TEL. 773830682 OD 3. KVĚTNA

DALŠÍ MOŽNOSTÍ JE POSLAT ŽÁDOST S POTVRZENÍM OD LÉKAŘE A KOPIÍ RODNÉHO LISTU DÍTĚTE DO DATOVÉ SCHRÁNKY, PŘÍPADNĚ S ELEKTRONICKÝM PODPISEM DO MAILU - OBYČEJNÝ MAIL NESTAČÍ (3.5. - 14.5.)

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST:  7 (nyní máme 11 šestiletých dětí - 4 doporučené odklady školní docházky)

LETOS BOHUŽEL VZHLEDEM K MALÉMU POČTU MÍST SE URČITĚ K NÁM NEVEJDOU DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET, PRO TY BUDEME MÍT MÍSTO AŽ ZA ROK ...

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÉHO MÍSTA ZAPISUJEME DĚTI OD 3 (VÝJIMEČNĚ OD 2 a půl) LET I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2021/2022 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Žádost o přijetí

Zápis 2021 - info a kritéria

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021 V MŠ RYBIČKA PRO DĚTI Z JINÝCH PŘÍBRAMSKÝCH MŠ

Po 15. květnu bude na webu ke stažení nebo ve školce k vyzvednutí žádost o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Rybička, vyplněné a potvrzené lékařem zaneste v týdnu od 24. do 28.května do školky. Tím budete přijati pro prázdninový provoz, pokud se vám do 31.května neozvu s tím, že  kapacita školky již byla naplněna a tudíž jste nemohli být přijati (nepředpokládám...).  Lydie Fiřtová, ředitelka

Letní provoz mateřských škol v Příbrami