Zápis do MŠ

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem budu přijímat  ve čtvrtek 13.května 2021 od 10.00 do 16.00 .

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST : 10

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST: 0

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÉHO MÍSTA ZAPISUJEME DĚTI OD 3 (VÝJIMEČNĚ OD 2) LET I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2021/2022 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Žádost o přijetí

Zápis 2021 - info a kritéria