Zápis do MŠ

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST PRO ROK 2022/23 - 0

..........................................................................................................................................................................................................................................

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem budu přijímat v úterý 2.května 2023  odhad volných míst 8

Info a kritéria zápisu 2023

Žádost o přijetí dítěte k př vzd RYBIČKA

Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout z této stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2023/2024 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 3.-7.7.2023 V MŠ RYBIČKA PRO DĚTI Z JINÝCH PŘÍBRAMSKÝCH MŠ

Po 15. květnu bude na webu ke stažení nebo ve školce k vyzvednutí žádost o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Rybička, vyplněné a potvrzené lékařem zaneste v týdnu od 22. do 26.května do MŠ Rybička. Tím jste byli přijati pro prázdninový provoz, pokud vám do týdne nezavolám v případě obsazené školky - nepředpokládám.

Lydie Fiřtová, ředitelka