Zápis do MŠ

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

žádosti o přijetí potvrzené dětským lékařem jsem přijímala  ve čtvrtek 13.května 2021 - více viz Aktuality - Průběh zápisu aktuálně

Pro školní rok 2021/22 se nám bohužel nevešly mladší děti vzhledem k malému počtu míst, pro ně budeme mít místo až za rok.

V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÉHO MÍSTA ZAPISUJEME DĚTI OD 3 (VÝJIMEČNĚ OD 2 a půl) LET I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

 

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ :

žádost o přijetí dítěte s potvrzením o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Potřebný tiskopis si rodiče mohou vyzvednout během měsíce dubna  - před zápisem v MŠ - nebo si ho stáhnout na konci stránky z odkazu.

Povinné předškolní vzdělávání od pěti let:

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2021/2022 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné. Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být pravidelně očkovány a neplatí školné.

Žádost o přijetí

Zápis 2021 - info a kritéria

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021 V MŠ RYBIČKA PRO DĚTI Z JINÝCH PŘÍBRAMSKÝCH MŠ

 

ZÁLOHA NA STRAVNÉ PRO CIZÍ DĚTI PŘIHLÁŠENÉ OD 23.SRPNA  JE SPLATNÁ HNED RÁNO V PONDĚLÍ A JE NA TÝDEN 160 KČ, NA SEDM DNÍ 224 KČ (DĚTI PO ODKLADU 231 KČ) .

Po 15. květnu je na webu ke stažení nebo ve školce k vyzvednutí žádost o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Rybička, vyplněné a potvrzené lékařem zaneste v týdnu od 24. do 28.května do MŠ Rybička. Tím jste byli přijati pro prázdninový provoz.

Lydie Fřtová, ředitelka

Letní provoz mateřských škol v Příbrami

LĚTO 2021 ŽÁDOST