Alergeny

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny, jejichž seznam je v nařízení uveden.

Legislativa:
EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR- Vyhláška 113/2005 Sb.

Školní jídelna je povinna označit na jídelním lístku vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Kontrolu této skutečnosti musí každý strávník, resp. rodič provést sám. Jídelna má pouze funkci informační. Přítomnost alergenu v pokrmu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen, vysvětlující legenda k tomuto číselnému označení bude přiložena na nástěnce ve školce i na webové stránce školy k jídelnímu lístku.

Co jsou alergeny v potravinách?

Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů:

obiloviny obsahující lepek
korýši a výrobky z nich
vejce a výrobky z nich
ryby a výrobky z nich
jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
sójové boby (sója) a výrobky z nich
mléko a výrobky z něj
suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, ořechy
celer a výrobky z něj
hořčice a výrobky z ní
sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších koncentracích)
vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
měkkýši a výrobky z nich