O nás

 • mateřská škola s křesťanskou výchovou
 • je otevřena také pro děti nevěřících rodičů
 • o děti pečují věřící učitelky
 • má menší počet dětí ve třídách (cca 20)
 • je školkou rodinného typu, kdy sourozenci jsou zásadně spolu ve třídě
 • poznávání přírody a světa kolem nás probíhá přirozenými způsoby

 

Jak to u nás vypadá

 

 • dítě je pro nás osobností, která se má rozvíjet po všech stránkách
 • dbáme na laskavý a individuální přístup, pomáháme dětem žít radostný život založený na důvěře
 • ctíme jednotné vedení a jasně stanovená pravidla, ve kterých se dítě cítí jistě a bezpečně
 • křesťanská výchova – vedeme děti přiměřeným způsobem k poznávání Boha jako Stvořitele a Otce, chceme jim pomoci vytvořit osobní vztah k Ježíši Kristu. Seznamujeme děti s biblickými příběhy, zpíváme křesťanské písničky.
 • uplatňujeme biblické principy v praxi – odpouštíme si, učíme se omluvit, neubližovat si, chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Bůh má rád všechny, proto přijímáme jeden druhého, každý z nás je stejně důležitý.
 • sourozenci či kamarádi jsou zásadně spolu ve třídě, pomáhá to vytvářet rodinné prostředí
 • záleží nám na nenásilné a postupné adaptaci dítěte
 • vážíme si spolupráce s rodiči
 • děti oslovují paní učitelky křestním jménem, to napomáhá vytvoření přátelského vztahu plného důvěry a pochopení
 • každá třída má svou vlastní hernu, třídu, šatnu a umývárnu s WC, společně využíváme ložnici s pevnými lůžky a tělocvičnu.