Letní provoz

linka

K letnímu provozu 2024 v MŠ Rybička byly přijaty všechny děti, které si podaly žádost.

Připomínám, že v první den nástupu do školky je potřeba uhradit stravné v hotovosti na celý týden (částka viz ZDE). Prosím noste si pokud možno přesný obnos.

Děkuji,

Ing. Jana Poskočilová, ředitelka školy