Stravné

  • celý den 28,-, bez odpolední svačiny 22 Kč
  • děti po odkladu školní docházky platí o 1 Kč více
  • v této částce jsou zahrnuty i prostředky na pitný režim – děti mají dostatek tekutin po celý den a od šk.roku 2009/10 jsou v ní také zahrnuty prostředky na placení mléka, jogurtů z projektu Mléko do škol (dotace EU)

 

KDY SE VYBÍRÁ STRAVNÉ A ŠKOLNÉ V MŠ RYBIČKA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:

číslo účtu pro stravné a školné 2700072135/2010

Termíny pro placení hotově: vždy od 7.00 do 8.30 hodin do 15. dne kalendářního měsíce.

TERMÍNY PLATEB V HOTOVOSTI JE NUTNÉ DODRŽOVAT, PŘÍPADNĚ JE MOŽNÉ PO DOMLUVĚ ZAPLATIT DŘÍVE, NE POZDĚJI!

INKASO

Inkaso z účtů, na kterých jste udělili souhlas s inkasem je prováděno 15. dne kalendářního měsíce, případně nejbližší následující pracovní den

 

placení příspěvku SRPŠ 1000,- na celý rok

číslo účtu SRPŠ 2200083372/2010

– pozor, je jiné než na stravné a školné!

 

S případnými dotazy se na mne můžete obrátit osobně (pátky dopoledne), telefonicky 318623853 nebo e-mailem: sj.rybicka@seznam.cz

Jaroslava Panáková, vedoucí školní jídelny