O nás

Mateřská škola Rybička vznikla v roce 1991 v Příbrami jako jednotřídní s křesťanským zaměřením. V důsledku zvýšeného zájmu rodičů od roku 1996 funguje jako dvoutřídní. Sídlí v budově samostatně stojící vily ve zdravém prostředí parku.

Každá třída má svou vlastní hernu, třídu, šatnu a umývárnu s WC, společně využíváme ložnici s pevnými lůžky a tělocvičnu. Na budovu bezprostředně navazuje větší zahrada, kde jsou dětem umožněny rozmanité aktivity. K dispozici jsou prolézačky, houpačky, kolotoč, skluzavky, horolezecká stěna, pískoviště, přírodní překážky, domeček s dílničkou a kuchyňkou, dětský záhonek a hmatový chodník.

Jsme mateřská škola rodinného typu s křesťanskou výchovou: uplatňujeme biblické principy v praxi – odpouštíme si, učíme se omluvit, neubližovat si, chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Bůh má rád všechny, proto přijímáme jeden druhého, každý z nás je stejně důležitý.

Vedeme děti přiměřeným způsobem k poznávání Boha jako Stvořitele a Otce, chceme jim pomoci vytvořit osobní vztah k Ježíši Kristu. Seznamujeme děti s biblickými příběhy, zpíváme křesťanské písničky. O děti laskavě pečují věřící paní učitelky s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi a plně kvalifikované pro práci v mateřské škole. Velmi rádi vítáme i děti nevěřících rodičů.

Dítě je pro nás osobností, která se má rozvíjet po všech stránkách, dbáme na laskavý a individuální přístup, pomáháme dětem žít radostný život založený na důvěře.

Rodinnou atmosféru s přátelskými vztahy podporuje nízká kapacita dětí ve třídách (max 20 dětí) a možnost oslovovat paní učitelky křestními jmény. Třídy jsou věkově smíšené, mohou tak vznikat přirozená kamarádství, sourozenci navštěvují zásadně stejnou třídu.

Ctíme jednotné vedení a jasně stanovená pravidla, ve kterých se dítě cítí jistě a bezpečně.

Díky strategickému umístění školky na okraji města máme možnost častých vycházek mimo areál školky a poznávat tak přírodu a svět kolem nás přirozenými a praktickými způsoby.


ÚŘEDNÍ DESKA 

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA - HLEDÁME OD 8/2021 PLNĚ KVALIFIKOVANOU UČITELKU PRO MŠ NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

zveřejněno 15.června 2020, aktualizováno 31.12.2020, opět aktualizováno 29.6.2021

ZÁJEMCI OZVĚTE SE CO NEJDŘÍVE NA TELEFON 773 830 682, FIŘTOVÁ


DOTACE A GRANTY

Pro období 2021 - 2022 jsme získali dotaci  z Evropských fondů - tzv. Šablony III

Cílem projektu je posílení našeho týmu o chůvu, školního asistenta a realizace projektového dnu mimo školu a projektového dnu ve výuce.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018990

Název projektu: MŠ Rybička 21

další informace zde

 

ROZPOČTY

ZVEŘEJNĚNÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022:

Návrh rozpočtu 22 LISTOPAD

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU:

Střednědobý výhled

INFORMACE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR):

Výňatek ze směrnice k ochraně osobních údajů

žádost o sdělení informace

žádost o výmaz osobních údajů

žádost o kontrolu aktuálnosti informací

Pověřenec GDPR pro MŠ Rybička