Prázdninový letní provoz

linka

Přihlášky k prázdninovému provozu bude možné vyzvedávat v týdnu od 20.05.2024 do 24.05.2024 v sídlech jednotlivých mateřských škol (tyto přihlášky bude možno zároveň stáhnout z webových stránek jednotlivých MŠ, viz níže).
Zpět budou rodiče vyplněné přihlášky odevzdávat do jednotlivých MŠ v týdnu od 27.05.2024 do 31.05.2024. Při podání žádosti je v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání nutno uhradit poměrnou výši školného a stravné. Pokud dítě k letnímu provozu nenastoupí nebo nastoupí pouze částečně, mateřská škola vrací odpovídající část stravného. Nedílnou součástí přihlášky je kopie evidenčního listu z domovské mateřské školy.

Pro školní rok 2023/2024 je výše školného pro letní provoz stanovena na 100 Kč.
Stravné pro dítě s odkladem školní docházky činí na celý den 38 Kč (na dopoledne – tj. dítě chodí po obědě domů – 30 Kč)
Stravné pro ostatní děti činí na celý den 36 Kč (na dopoledne – tj. dítě chodí po obědě domů – 28 Kč)

Zároveň upozorňujeme na novinku v letošním školním roce: Poslední 2 dny prázdnin, tj. 29. a 30. srpna, budou všechny příbramské mateřské školy uzavřeny z důvodu přípravy nového školního roku.

Žádost – letní provoz 24

Prazdninovy-provoz_skolni-rok-2023_2024